Kurs je namenjen učenicima prvog razreda koji su neocenjeni, ili su imali negativnu ocenu na polugodištu.

Kurs iz Informatike, za sve učenike prvog razreda.