Autor Suzana Janković

Kurs je namenjen svim nastavnicima Tehničke škole GSP koji žele da nauče kako da kreiraju testove znanja,

aktivnosti za uvežbavanje naučenog, kao i dirigovano učenje putem lekcija.

Podrška nastavnicima u vezi rada na e-učionici.