Упознавање са елементима у колу наизменичне струје; Решавање простог и сложеног електричног кола наизменичне струје; Трофазна струја; Трансформатори