Kurs iz OSP predstavlja primenjenu psihološku disciplinu namenjenu sticanju znanja i stavova koji polaznicima obezbedjuju sagledavanje i pozitivnu primenu relevantnih psiholoških faktora u saobraćaju