Kurs je namenjem svim učenicima III razreda koji učestvuju u probi državne mature. Ovde ćete se upoznati sa ciljevima, zadacima, programom, načinom održavanja državne mature