Грађанско васпитање за четврти разред

- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву

- професионални развој