Овај курс је намењен ученицима другог разреда образовног профила Возач моторних возила.

Одељења С24, С25, С26.

Предметни наставник 

Јована Василић