Kurs je namenjem svim učenicima IV razreda. Ovde ćete se upoznati sa ciljevima, zadacima, programom, načinom održavanja državne mature